(818)657-7220
info@ttt-aviation.com

Språkkunskaper ORD

Du kommer att behöva det engelska språket som krävs av International Civil Aviation Organization (ICAO):

• när du flyger utomlands.
• använda engelska för radiotelefontrafik i Finland.
• när du använder IR.

Du kommer att få ett engelskspråkigt certifikat på din licens genom att lämna ett språkkunskapstest till en auktoriserad Trafi-kunskapsgranskare.

Trafi utfärdar ett godkännande av språkfärdighet på ansökan baserat på ett intyg om färdighetstest. En auktoriserad språkgranskare kan ange en förlängning av godkännandet för språkfärdighet på licensen.

Giltighetstiden för ett godkännande av språkkunskaper beror på licenskategorin och kompetensnivån. Språkkontrollerna är följande:

• Nivå 6 är giltig på obestämd tid och behöver inte förnyas.
• Nivå 5 är giltig i sex år.
• Nivå 4 är giltig i fyra år för flygbesättning och tre år för flygnavigationspersonal.

R / T E-märkning
R / T E-beteckningen kommer att förbli den nationella beteckningen för fritidsflygteknik och kan användas inom flygradiotelefoni inom Finlands territorium inom ramen för dess andra betyg. Inga andra ICAO-medlemsstater har någon skyldighet att godkänna en etikett. När man arbetar utomlands måste den luftfartsutövaren också ha ett språkfärdighetsmärke enligt ICAO: s krav.

Läs mer om språkkunskaper i Trafi-applikationsguiden för språktest eller flygundersökning

Auktoriserade engelskspråkiga: Se här

Observera att när du slutfört ditt första språktest måste du välja den person som läser initialt, varefter någon av de behöriga språktestarna ska lyckas.

TTT-Aviation är den enda organisationen i Finland som tillhandahåller engelskspråkig kompetensutbildning med Money Back-garanti.

Köp en språkkurs förberedelsekurs och ett språkkunskapstest

Boka en förberedelsekurs för språkkunskaper och be om mer information om språkkunskaper.