(818)657-7220
info@ttt-aviation.com

LUFTTRÄNNING INTERVIEWER TRÄNING

Flygbolag runt om i världen gör urvalstester och intervjuer för att välja framtida talang. Vi erbjuder coachningsträning för flygintervjuer, både psykologiskt och i form av simuleringsövningar. Dessutom, när du berättar för vilket företag du söker, kan vi få den bästa personen som kan guida dig genom ditt jobb och vad du ska vara särskilt uppmärksam på och vad du ska se upp för.

Köp coachingutbildning för en flygintervju

Kom i kontakt med coachningsträning