(818)657-7220
info@ttt-aviation.com

SEP RE-SCHOOL FLIGHTS AND SEP CERTIFICATION

Är din SE-kolvkvalifikation upphör?

Kolla in ditt flyglicens för att se om din enstaka motor kolvplan (SEP) klassificering går ut.

Kvalifikationerna måste förnyas vartannat år på en flyginstruktion (uppfriskningsflyg) eller färdighetskontroll med en flyginstruktör.

Om du redan har 11 timmars flygtid under de 12 månader som går före klassificeringens slut är det möjligt att ordna förnyelsen av betyg med en erfaren flyginstruktör på en timmes skolflyg.

Observera att du kan flyga en skolflyg i upp till 12 månader innan din examen löper ut.

Om du missar fler flygningar utan att flyga, kom ihåg att kravet var 12 timmar, 12 startar och landningar och 6 timmar som master, så vi kan ordna några extra timmar för dig att upprepa till exempel kryssning, engelska

Spela spelet och kombinera SEP Refresher School Flight och New Learning i ett paket! Kom ihåg att uppfriskningsflyg är specifikt en skolflyg där vi kan sätta dina inlärningsmål tillsammans med dig. TTT-Aviation ger dig en erfaren lärare!

Köp SEP Refresher Flight online

Kontakta oss om SEP Refresher School Flight