(818)657-7220
info@ttt-aviation.com

TTT-Aviation

KVALITET FLYTTRÄNING
I enlighet med ditt schema

Miljövärden

Vi strävar efter miljövänliga lösningar samtidigt som vi utvecklar vår driftsmiljö och vår verksamhet i allmänhet.
Att skydda miljön är en del av vårt sociala ansvar och vi vill spela en roll för att göra flygträning mer miljövänlig.

TTT-Aviation fungerar för miljön på följande sätt:

 

Använda miljövänligt 91/96 UL-flygbränsle för skolflygningar utan etanol och bly
Genom att skicka bulletiner och fakturor elektroniskt
Det är möjligt för elever att ha tillgång till hela studiematerialet i elektronisk form
Målet är att överföra utbildningsregister till ett helt elektroniskt format
Genom att lagra vattenbensenprover i lämpliga behållare
Separera och kassera allt skräp, biprodukter och farligt avfall på rätt sätt
Använda leverantörer som försöker minska sin egen miljöpåverkan / belastning

Företagsledningen och alla anställda har åtagit sig denna miljöpolicy.