(818)657-7220
info@ttt-aviation.com

TTT-Aviation

Laadukasta lentokoulutusta
oman aikataulusi mukaisesti

Ympäristöarvot

Pyrimme ympäristöä säästäviin ratkaisuihin toimintaolosuhteitamme kehitettäessä ja toiminnassamme yleensä.
Ympäristön suojelu on osa yhteiskuntavastuutamme ja haluamme osaltamme näyttää suuntaa lentokoulutuksen ympäristöystävällisyyden lisäämisessä.

TTT-Aviation toimii ympäristön hyväksi seuraavin tavoin:

Käyttämällä ympäristöystävällistä 91/96 UL lentopolttoainetta koululennoillaan, joka ei sisällä etanolia eikä lyijyä
Lähettämällä tiedotteet ja laskut sähköisesti
Oppilaiden on mahdollista saada koko oppimateriaali sähköisessä muodossa
Koulutuskirjanpito pyritään siirtämään kokonaan sähköiseen muotoon
Taltioimalla vesibensanäytteet niille kuuluviin astioihin
Lajittelemalla kaikki roskat, jälkituotteet ja ongelmajätteet ja hävittämällä ne asianmukaisesti
Käyttämällä toimittajia, jotka pyrkivät vähentämään omaa ympäristövaikutusta / ympäristönkuormitusta

Yrityksen johto ja kaikki työntekijät ovat sitoutuneita noudattamaan tätä ympäristöpolitiikkaa.